Pirus Qoz Cilalı Taxta Mövqe Komandası

MASA
265x133x76 ölçülərində olub, masa tablası üçün, 25 mm MDF, üzəri təbii taxta örtmə ilə kaplanıp 12 smə kalınlaştırılmıştır. Masa pərdəsi 30 mm qalınlığında olub, xüsusi qəlibində şəkil verilmiştir.Perde önünə CNC də işlənmiş, 8 mm örtməli MDF dən hazırlanmış qabartma havası verən parça çakılmıştır.Perde və 12 sm diametrində hazırlanan ayaqlar, CNC də hazırlanmış pilləli platforma üzərinə monte edilmiştir.Masa tablası, iki ədəd 20 sm diametrində arxa ayaqlar və pərdə üzərinə oturtulacaktır.Masa üzrə və pərdə qarşısında 8 mm MDF üzrə süni dəri örtülmüş sümenler kullanılmıştır.Bütün taxta qisimlər sellüloz cila ilə cilalanmıştır. Bütün hissələr bir-birinə vida ilə bağlanmışdır.

Ştativ
120x67x42 ölçülerindedir.Sehpa tablası üçün 25 mm MDF, üzəri təbii taxta örtmə ilə kaplanıp 9 smə kalınlaştırılmıştır.İki ədəd xarici bükey ayaq perdeyle bir birinə bağlanmışdır.

Tabla üzrə 8 mm MDF üzrə süni dəri ilə örtülmüş sümenlere sahiptir.Ahşap qisimlər sellüloz cila ilə cilalanmıştır.

ETEJER
136x65x76 ölçülərində olub, 30 mm kalınlğındaki MDF, üzəri taxta örtmə ilə kaplanıp 12 smə kalınlaştırıımıştır. 3 ədəd çekmece, 2 ədəd qapaq, 1 ədəd klaviatura və 2 ədəd dəri örtülmüş xarici bükey yan kullanılmıştır.Üst tabaq, çekmece və qapaq qarşısını alır, 8 mm MDF üzrə süni dəri ilə örtülmüş sümenlere sahiptir.Ahşap qisimlər sellüloz cila ilə cilalanmıştır.

Şkaf
262x50x120 ölçülərində olub, hamısı MDF dən məmul taxta qisimlər örtmə ilə kaplanıp sellüloz cila ilə cilalanmıştır. Yanlarda 2 ədəd, xarici bükey, dəri geydirilmiş yan mövcuddur. 4 ədəd qapaq, 3 ədəd çekmece mövcud olub, qapaq və siyirtmələrin, 8 mm MDF üzrə dəri geydirilmiş sümenler kullanılmıştır.Kapak önlərinə CNC də motiv işlenmiştir.Çekmece daxili döşəmələrindən dəri tabanlıklar istifadə edilmişdir. Bütün hissələr bir-birinə minifix ilə bağlanacaq.

 

Bunlar da diqqətinizi çəkə bilər