HÅG_Capisco_People_Interior_2013aMəhsuldarlığa gedən yol, Çalışan xoşbəxtliyi ndan keçir.

Işçilərin məhsuldarlığın artmasında, oturulan kreslodan çalışılan müzakirə qədər məkanın sahib olduğu xüsusiyyətlərin əhəmiyyətli bir faktor olduğu, artıq üst səviyyə profesyonellerce qəbul edilir. Ayrıca şirkətlər, müştərilərin oyandırılan fikrin əhəmiyyətini də qavramış vəziyyətdə. Verilmək istənən güvən, yenilikçilik və müasirlik kimi mesajlarda ofis yapılanmasının əhəmiyyətli bir paya sahib olduğu artıq qəbul edilir.